การประชาคมเพื่อรับรองการขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม

11 ม.ค. 66

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนำพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเขว้า ดำเนินการประชาคมเพื่อรับรองการขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม ในพื้นที่หมู่ที่ 1 จำนวน 2 ราย