การบริหารจัดการขยะ พร้อมลงนามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน ในการนำขยะมูลฝอยจากเทศบาลบ้านเขว้า มาทำการกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

28 พ.ย. 65

วันที่  28 พฤศจิกายน 2565
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยนางสาวตะวันณา เตชิณี และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าพบนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ เพื่อหารือเรื่องการบริหารจัดการขยะ พร้อมลงนามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน ในการนำขยะมูลฝอยจากเทศบาลบ้านเขว้า มาทำการกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองชัยภูมิ