กาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

27 ต.ค. 63

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้าและกองสวัสดิการสังคมนำคณะเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส

นางอำพร ภูมิสถาน หมู่ 2 ตำบลบบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ