กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. หมู่1 บล็อคหน้าอำเภอ ออกดำเนินการพ่นสารเคมีฝอยละออง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก คุ้มหน้าอำเภอ

25 ต.ค. 66

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. หมู่1 บล็อคหน้าอำเภอ ออกดำเนินการพ่นสารเคมีฝอยละออง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก คุ้มหน้าอำเภอ จำนวน 1 ราย พร้อมให้คำแนะนำกับประชาชนบริเวณใกล้เคียงรัศมี 100 เมตร ในการปฎิบัติตัวและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดการระบาดโรคไข้เลือดออก