กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกปฏิบัติการล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ทั้ง 2 แห่ง

22 ธ.ค. 66

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ “ตลาดสดเช้า”

เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ “ตลาดสดเย็น”