กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566

14 ธ.ค. 66

เวลา  16.30-18.00 น. สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ รำไม้พลองลีลา ตามโครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะสระหลวง