กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงาน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2566

16 ธ.ค. 66

หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนง.ประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณเวทีมวย สนามที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า