กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ตามหลักสุขาภิบาล

31 พ.ค. 66

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ ตัวอาคาร “ตลาดสดเช้า”
เวลา 19.00 น. ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ ตัวอาคาร”ตลาดสดเย็น”