กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านพักนายอำเภอบ้านเขว้า

20 ม.ค. 66

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการออกปฏิบัติงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านพักนายอำเภอบ้านเขว้า