กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนบ้านเขว้า หมู่ที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

23 พ.ย. 65

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชนบ้านเขว้า หมู่ที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ณ กองทุนหมู่บ้าน ม.1   โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายธวัช จินชัย มอบหมายให้นายธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย/แกนนำชุมชน/อถล./อสม. และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 100 คน หลังพิธีเปิดโครงการคณะทำงานหมู่ที่ 1 ได้ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านและสนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียก (ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นวันที่3) โดยมีเป้าหมายครบ 100% ภายในวันที่ 30พฤศจิกายน2565 นี้