พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณสวนสุขภาพหนองบัว และหน้าตลาดสดเช้า – ศาลหลวงภักดี

31 ต.ค. 65

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณสวนสุขภาพหนองบัว และหน้าตลาดสดเช้า – ศาลหลวงภักดี