พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อพระยาแล

02 พ.ย. 65

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการปฏิบัติงาน หลังเสร็จภาระกิจเก็บขนขยะในชุมชน พนักงานประจำรถขยะได้ออกเก็บขยะบริเวณศาลเจ้าพ่อพระยาแล