กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสดเช้า-เย็น

11 ต.ค. 65

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสดเช้า เวลา 20.30 น. ดำเนินการล้างตลาดสดเย็น