กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสดเช้าและเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

22 ก.ย. 65

ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสดเช้า และเวลา 19.00 น. ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสดเย็น