กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ออกพื้นที่รับขยะรีไซเคิลของสมาชิกกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ประจำเดือน สิงหาคม 2565

11 ส.ค. 65

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ได้ออกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตทต.บ้านเขว้า เพื่อรับขยะรีไซเคิลที่คัดแยกที่ครัวเรือนจากพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต