กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสดเช้า-เย็น

21 ก.ค. 65

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสดเช้า – เย็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า