กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จำนวน 2 แห่ง คือตลาดสดเช้า และตลาดสดเย็น

30 มิ.ย. 65

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จำนวน 2 แห่ง คือตลาดสดเช้า และตลาดสดเย็น เป็นไปตามนโยบายการเฝ้าระวังป้องกันโรคและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการตลาดสด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี