กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควัน วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ บริเวณรอบบ้าน ดช.นวพล โชคโปรด 405/1หมู่ที่14 บ้านบูรพา พร้อมมอบยาทากันยุงให้กับบ้านประชาชนใกล้เคียง

26 มี.ค. 62

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันบริเวณรอบบ้าน ดช.นวพล โชคโปรด 405/1หมู่ที่14 บ้านบูรพา พร้อมมอบยาทากันยุงให้กับบ้านประชาชนใกล้เคียง