กองสาธารณสุขฯ ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสดเช้า -เย็น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

07 ธ.ค. 65
  1. วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอรายงานการออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสดเช้า และเวลา 20.00 น. ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่อาคารตลาดสด