กองสาธารณสุขฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ จากเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์

27 ม.ค. 66

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรี นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขฯ จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 2