กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับอำเภอบ้านเขว้า มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น

29 ต.ค. 64

กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับอำเภอบ้านเขว้า มอบถุงยังชีพจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 2019 จำนวน 3 ราย