กองสวัสดิการสังคมอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนแจกตั๋วประชาชนที่จะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต” ฮักนะ ชัยภูมิ” ของชุมชนบ้านเขว้า ม.1

12 มิ.ย. 67

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแจกตั๋วประชาชนที่จะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต” ฮักนะ ชัยภูมิ” ของชุมชนบ้านเขว้า ม.1โดยมีผู้มาลงทะเบียนในวันนี้จำนวน 250 คน