กองสวัสดิการสังคมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนประชาชนที่จะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต” ฮักนะ ชัยภูมิ” ณ ศาลากกบก ม.14

19 มิ.ย. 67

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนประชาชนที่จะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต” ฮักนะ ชัยภูมิ” จัดโดยมูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์ โดยมีผู้มาลงทะเบียนร่วมงานของชุมชนบ้านเขว้า ณ ศาลากกบก ม.14 จำนวน 500 คน