กองสวัสดิการสังคมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนประชาชนที่จะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต” ฮักนะ ชัยภูมิ” ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.13

19 มิ.ย. 67

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนประชาชนที่จะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต” ฮักนะ ชัยภูมิ” จัดโดยมูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์ โดยมีผู้มาลงทะเบียนร่วมงานของชุมชนบ้านเขว้า ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.13 จำนวน 300 คน