กองสวัสดิการสังคมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนประชาชนที่จะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต” ฮักนะ ชัยภูมิ” ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.12

19 มิ.ย. 67

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนประชาชนที่จะเข้าร่วมงานคอนเสิร์ต” ฮักนะ ชัยภูมิ” จัดโดยมูลนิธิไบร์ทโรแมนซ์ โดยมีผู้มาลงทะเบียนร่วมงานของชุมชนบ้านเขว้า ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.12 จำนวน 300 คน