กองช่าง เทศบาลตําบลบ้านเขว้า รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

20 ก.พ. 67

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้ กองช่าง เทศบาลตําบลบ้านเขว้าออกพื้นที่​ปฏิบัติงาน​ ดังนี้
1.ด้านเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าออกพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ที่เกิดการชำรุดให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่บริเวณ หมู่ 1 หน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า , ข้างโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน , คุ้มบ้านใหม่ และทิศตะวันออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
– หมู่ 2 (1 จุด) และศาลาหนองเค
– หมู่ 12 – หมู่ 14 (1 จุด) และทิศเหนือศาลาทอง
รวมทั้งหมดจำนวน 9 จุด
2.ด้านคนงานประจำสวนสาธารณะปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าบริเวณสวนสาธารณะหนองบัว เทศบาลตําบลบ้านเขว้า