กองช่าง รายงานการปฏิบัติงาน

26 ม.ค. 66

วันที่ 26 มกราคม 2566

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการตีเส้นจราจรถนนแอสฟัสติกคอนกรีต 3 เส้น
1.สายสุขาภิบาล 3 ม.1
2.สายปทุมทอง ม.1
3.สายหนองเมื่อย2 ม.14

 

2.ทาสีด้านข้างห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า


3.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
– คุ้มหน้าอำเภอบ้านเขว้า
– คุ้มหมู่14
– หน้าไปรษณีย์อำเภอบ้านเขว้า

4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า