กองช่างรายงานผลปฏิบัติงาน

25 ม.ค. 66

วันที่ 25 มกราคม 2566

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ฝ่ายบริหาร และกองช่างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ออกควบคุมงานและตรวจติดตามงาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายทิศตะวันตก ศาลา SMLหมู่ที่ 11


2.ฉาบปูนด้านข้างห้องน้ำ


3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนภายในเขตเทศบาล และตัดแต่งกิ่งไม้ข้างศาลเจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้า