กองช่างรายงานปฏิบัติงาน 5 มกราคม 2566

05 ม.ค. 66

วันที่ 5 มกราคม 2566

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่12


2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า