กองช่างรายงานปฏิบัติการ 4 มกราคม 2566

04 ม.ค. 66

วันที่ 4 มกราคม 2566
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะคุ้มหมู่11 , คุ้มหมู่14 และหมู่12


2.ทำป้ายทางเข้า-ออก ตลาดสดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า


3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า