กองช่างรายงานปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

20 ม.ค. 66

วันที่ 20 มกราคม 2566

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ฝ่ายบริหาร ประธานสภา และกองช่างเทศบาลบ้านเขว้า
ออกควบคุมงานและตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองเมื่อย 2 หมู่ที่ 14


2.ฉาบปูนหน้าห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า


3.ปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ ตัดแต่งกิ่งไม้หน้าอำเภอบ้านเขว้า และตัดหญ้าริมถนนในเขตเทศบาล


4.ปรับแต่งไฟสนามฟุตบอลหน้าอำเภอบ้านเขว้า


5.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
– คุ้มหัวหนองบัวหมู่1
– หน้าร้านสหไทยแก๊ส
– ถนนหน้าโรงพยาบาลบ้านเขว้า