กองช่างรายงานปฏิบัติการ

18 ม.ค. 66

วันที่ 18 มกราคม 2566

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ย้ายและติดตั้งเสาไฟสูงจากหลังป้ายศูนย์ราชการไปติดตั้งหน้าศาลเจ้าพ่อพระยาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า

2.ทาสีเสาโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านเขว้า


3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า