กองช่าง​รายงานการปฏิบัติงาน 23 ธันวาคม 2565

23 ธ.ค. 65

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผู้รับจ้าง ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งฝ้า Metal Sheetที่ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า (ตลาดสดเช้า) ดำเนินการแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์

2. ผู้รับจ้าง ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย สระหลวง 2 (ช่วงบ้านนางพรรณ – บ้านนางน้อย กระแสกุล) ดำเนินการแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์

3.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
-คุ้มกลางหมู่1
-ถนนไปรร.อนุบาลหลวงภักดี

4.ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตลาดสดเย็น

5.เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำท่านนายกฯ

6.แก้ไขซ่อมแซมกังหันวิดน้ำที่สระหลวง

7.ทาสีแผ่นป้าย

8.ปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​ ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าบริเวณสวนสาธารณะสระหลวง