กองช่าง​รายงานการปฏิบัติงาน 26 ธันวาคม 2565

26 ธ.ค. 65

วันที่ 26 ธันวาคม 2565
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ทำความสะอาดทาสีป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

 

ทำความสะอาดป้ายเพื่อทำตัวอักษรใหม่เป็น “ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านเขว้า”

2.ต่อท่อน้ำจากสวนสาธารณะหนองบัวไปสวนสาธารณะสระหลวง

3.ตามที่ประชาชนร้องเรียน ผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำทางขึ้นชั่วคราว บริเวณที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมคิดพัฒนา