กองช่างรายงานการปฏิบัติงาน 3 มกราคม 2566

03 ม.ค. 66

วันที่ 3 มกราคม 2566

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ซ่อมแซมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ดูแล​รดน้ำไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสวนสาธารณะ​สระหลวงและบริเวณศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมฯ

ดูแล​รดน้ำไม้ดอกไม้ประดับบริเวณศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมฯ

ดูแล​รดน้ำไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสวนสาธารณะ​สระหลวง