กองช่างรายงานการปฏิบัติงาน

25 ม.ค. 66

วันที่ 24 มกราคม 2566

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง


2.ทำขาตั้งไฟสปอรต์ไลต์


3.เช็คไฟฟ้าส่องสว่างให้โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า


4.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะถนนหน้าบ้านพักผู้กำกับ สภ.บ้านเขว้า


5.ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างตลาดสดเช้า