กองช่างรายงานการปฏิบัติการ 9 มกราคม 2566

09 ม.ค. 66

วันที่ 9 มกราคม 2566
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้
1.เปลี่ยนสปอร์ตไลด์ที่ศาลาหนองเค

2.ทำความสะอาดและย้ายที่เก็บโคมถนนเก่า


3.ซ่อมแซมประตู พร้อมพ่นสี


4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าริมถนนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า