กองช่างปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์ 10 มกราคม 2566

10 ม.ค. 66

วันที่ 10 มกราคม 2566

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า
มอบหมายให้กองช่างปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ติดตัวหนังสือห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า


2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้รอบสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า


3.ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


– คุ้มหมู่13 (ถนนไปดอนแก้ว)
– ศาลาหนองบอน
– คุ้มหมู่14

4.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเขว้า