กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ออกรับขยะรีไซเคิลบ้านเขว้าเมืองไหม ครั้งที่ 2

30 พ.ย. 61

กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล)ออกรับขยะรีไซเคิลบ้านเขว้าเมืองไหม ครั้งที่ 2

ณ สวนสาธารณสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า  อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ