กลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า มอบเงินแก่ทายาทของนายสำราญ ศรีห้วยไพร กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

27 ก.ย. 65

ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา  นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้นายศุภวิทย์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนในนามประธานกลุ่มขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า มอบเงินแก่ทายาทของนายสำราญ ศรีห้วยไพร กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อม น้ำดื่ม 5 ลัง ในงานพิธีฌาปณกิจศพ ณ เมรุป่าช้าใหญ่