ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการจัดหาพัสดุปี 55 (ผด.1,2,5)
 - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 55
 - แบบรายงานจัดหาพัสดุ ผด. 4 ปี 55
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology