ดาวน์โหลด
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2555
 - ประการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 - บัญชีสรุปแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology