ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี ๒๕๕๕

ปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกายและทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมากว่า 66 ปี และได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลตำบลบ้านเขว้าจึงขอแจ้งกำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2555 อย่างสมพระเกียรติ โดยมีพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยสรุปดังนี้

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555  (ภาคเช้า)  เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป  ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง

                                          เวลา 09.00 น. พิธีถวายราช

อัพเดทเมื่อ : 03-12-2012 05:04:23


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology