โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชนืทับซ้อน ประจำปี 2561

19 กันยายน 2561 สำนักปลัดเทศบาล กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพนักงานเทศบาลทุกคน ซึ่งในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชัยภูมิ มาให้ความรู้กับพนักงานเทศบาลในเรื่องการปฏิบัติงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน

อัพเดทเมื่อ : 20-09-2018 00:00:00


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology