โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2561

11-13 กันยายน 2561 สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรทบทวน ประจำปี 2561 โดยในการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานของ อปพร.ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ในการทำกิจกรรมเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

อัพเดทเมื่อ : 14-09-2018 00:00:00


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology