ขอความร่วมมือและเชิญชวนประดับธงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เทศบาลตำบลบ้านเขว้า ขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและเชิญชวนประดับธงชาติเพื่อในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันที่ 28 กันยายน 2560 ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ( Thai National Flag Day) รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล หน่วยงานรัฐและเอกชน กลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ประดับธงชาติเนื่องในวันธงชาติไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อัพเดทเมื่อ : 18-09-2017 00:00:00


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology