โครงการขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต

8 กันยายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกรับบริจาคขยะรีไซเคิลตามโครงการขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิต ซึ่งในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทุกชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเป็นอย่างดี

อัพเดทเมื่อ : 08-09-2017 00:00:00


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology