เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับอำเภอบ้านเขว้าขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 25559 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยทุกคนร่วมกันสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม..

อัพเดทเมื่อ : 22-06-2016 00:00:00


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology