งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2558

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 เทศบาลตำบลบ้านเขว้า โดยการนำของนายกเทศมนตรี นางเกษา  มีสิทธิ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง ภายในงานมีการจักิจกรรม จากหน่วยงานต่างๆ มีของขวัญของรางวัลมากมาย ตลอดจนมีผู้ใหญ่ใจบุญในชุมชนและในเขตเทศบาลร่วมทำอาหารมาแจกเด็กๆในวันงาน...

อัพเดทเมื่อ : 10-01-2015 17:00:00


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology