ชาวเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจกันรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า

สงกรานต์ปีนี้ พร้อมใจกันรณรงค์งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเล่นสาดน้ำกันอย่างสุภาพ แต่งกายมิดชิดไม่ล่อแหลม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่ สืบไป.......นานเท่านาน

 วันที่ 13 เมษายน 2556 มาสนุกพร้อมกันที่ สวนสาธารณสระหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป......

อัพเดทเมื่อ : 04-04-2013 18:00:00


 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 36170
โทรศัพท์ 044-891097 E-Mail: admin@bankhwao.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology